POSIADAMY:

  • Uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) w zakresie Eksploatacji E1 i Dozoru D1 oraz prac pomiarowych bez ograniczeń,
  • Certyfikaty w zakresie prawidłowego stosowania i wykonywania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • Certyfikaty w zakresie stosowania systemów uszczelnień przeciwpożarowych przejść instalacyjnych i złączy liniowych FIRESEAL i PROMAT,
  • Certyfikaty z zakresu interaktywnych Systemów Sygnalizacji Pożarowej POLON-ALFA,
  • Certyfikat z instalacji i obsługi urządzeń marki NOVUS,
  • Certyfikat przeszkolenia w zakresie instalacji, programowania oraz obsługi systemów alarmowych produkowanych przez DCS,
  • Pracownicy nasi posiadają licencje pracowników zabezpieczenia technicznego,
  • Koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.