Instalacje niskoprądowe

 • Wykonawstwo sieci teleinformatycznych wszystkich kategorii, w tym światłowodowe,
 • Wykonawstwo, naprawa, rozbudowa i modernizacja instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • Wykonawstwo systemów zabezpieczeń:
 1. Alarmowe i antynapadowe SSWiN,
 2. TV dozorowej CCTV,
 3. Sygnalizacji pożaru,
 4. Gaszenia pożaru,
 5. Oddymiania i przewietrzania,
 6. Instalacje domofonowe i wideofonowe,
 7. Automatyki bram.
 • Konserwacja i eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w tym również sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego,
 • Budowa linii energetycznych N/N – kablowych i napowietrznych,
 • Montaż rozdzielni elektrycznych N/N,
 • Instalacje RTV/SAT- indywidualne i wielolokalowe.