Instalacje silnoprądowe

  • Wykonawstwo, naprawa, rozbudowa i modernizacja instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • Dostarczamy i montujemy urządzenia zasilania gwarantowanego (UPSy, agregaty prądotwórcze),
  • Wykonywanie przyłączy energetycznych,
  • Montaż oświetlenia ulicznego,
  • Budowa linii energetycznych Ś/N i S/N wraz ze stacjami i transformatorami – kablowych i napowietrznych,
  • Budowa i wyposażanie stacji transformatorowych słupowych, murowanych oraz kontenerowych,
  • Montaż rozdzielni elektrycznych S/N,
  • Konserwacja i eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w tym również sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego.