Alior Bank

Firma ARKAM mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 prowadziła w czasie od 04.2015r. do 09.2015r. prace w zakresie wykonania instalacji TV użytkowej wraz z systemem audio w placówkach ALIOR BANK w Jeleniej Górze.

Firma ARKAM jest rzetelnym wykonawcą powierzonych prac, które zostały wykonane z dużą starannością i w ustalonych terminach.

Mateusz Gaździcki

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Firma ARKAM mająca siedzibę w Jeleniej Górze ul. Kasprowicza 15a/6 wykonywała w budynku Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9 prace remontowe polegające na malowaniu pomieszczeń biurowych i korytarzy, remontu wybranych pomieszczeń oraz prace elektryczne.
Okres wykonywanych prac: październik - grudzień 2014 r.
Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i bez zastrzeżeń. Możemy polecić firmę ARKAM jako rzetelnego wykonawcę.

Dyrektor Alicja Oblicka

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Firma ARKAM mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 wykonywała od 24.08.2015r. do 23.09.2015r. prace remontowe w pomieszczeniach biurowych Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 1/4.
Prace te obejmowały swym zasięgiem malowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji zasilającej, instalacji oświetleniowej, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych, ochronę od porażeń przed prądem elektrycznym, instalację okablowania strukturalnego, instalację CCTV, RTV oraz prace kontrolno - pomiarowe.
Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Firma ARKAM zaprezentowała się jako rzetelny i solidny wykonawca.

Dyrektor mgr Marcel Budziński

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Firma ARKAM mająca siedzibę w Jeleniej Górze ul. Kasprowicza 15a/6 wykonywała Przyjazny Pokój Przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej według zaleceń Fundacji Dzieci Niczyje.

Prace te obejmowały swym zakresem między innymi: system rejestracji możliwie najlepszej jakości dźwięku i obrazu z przesłuchania, system kamer sterujących obrazem, system przeglądu i odtwarzania zarejestrowanego materiału.

W trakcie realizacji prac firma ARKAM wykazała się fachowością, zaangażowaniem oraz dobrą jakością robót. Powierzone zadanie zostało wykonane z należytą starannością i terminowo.  Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami i sztuką budowlaną.

Dyrektor Marta Ziarek

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Firma ARKAM mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 prowadziła w czasie od 08.2015r. do 09.2015r. prace w zakresie wykonanie instalacji niskoprądowych: audo-video w pomieszczeniu przesłuchań dzieci i osób pokrzywdzonych, tzw. ,,Niebieski Pokój".
Wszystkie prace zostały wykonane terminowo. Tempo prowadzonych prac i ich jakość świadczą o dużym doświadczeniu firmy ARKAM przy wykonywaniu w/w prac.

Dyrektor mgr Joanna Giza

Urząd Miasta Jelenia Góra

Urząd Miasta Jelenia Góra potwierdza, że firma ARKAM, mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 była generalnym wykonawcą zadania polegającego na wykonaniu opraw oświetleniowych, dostosowaniu instalacji elektrycznej, wyrównaniu i wygłuszeniu posadzki pod montaż paneli podłogowych, demontażu i montażu paneli podłogowych oraz malowaniu ścian i sufitów w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Jeleniej Górze prz Pl. Ratuszowym 58 - przybudówka ratusza.

Całość robót została wykonana na czynnym obiekcie w okresie od dnia 17.11.2015r. do dnia 18.12.2015r.

W trakcie realizacji powyższych prac firma ARKAM wykazała się rzetelnością wykonania, a powierzone zadanie zostało wykonane terminowo. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami i sztuką budowlaną.

Prezydent Miasta Marcin Zawiła

DOM DEVELOPER RESORT Sp. z o.o.

DOM DEVELOPER RESORT Sp. z o.o. potwierdza, że firma ARKAM, mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 była wykonawcą zadania polegającego na wykonaniu instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP oraz systemu oddymiania klatek schodowych w budynku Hotelu Polanica Resort & SPA w Polanicy Zdroju.

Całość robót została wykonana na czynnym obiekcie w okresie od dnia 01.03.2015 r. do dnia 01.07.2015 r.

W trakcie realizacji powyższych prac firma ARKAM wykazała się rzetelnością wykonania, a powierzone zadanie zostało wykonane terminowo. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami i sztuką budowlaną.

Właściciel Henryk Jaskólski

O.P.S.O. Sp. z o.o.

O.P.S.O. Sp. z o.o. potwierdza, że firma ARKAM, mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 wykonywała na przestrzeni 2015 r. i 2016r. prace elektryczne na terenie firmy O.P.S.O. w Jeleniej Górze.

Prace te obejmowały swym zakresem m.in.: kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej - oświetlenie podstawowe i awaryjne, obwody gniazd 230V i 400V, rozdzielnie elektryczne, montaż instalacji teleinformatycznej, montaż instalacji TV
dozorowej w systemie IP, okablowanie instalacji alarmowej, instalacje uziemiające i odgromowe, wykonanie zasilania nowej linii produkcyjnej, zasilania chillera oraz kompresora, wykonanie prac ziemnych: ułożenie kabli zasilających, sterowniczych i uziemień, modernizacja oświetlenia zewnętrznego.

W trakcie realizacji powyższych prac firma ARKAM wykazała się fachowością, zaangażowaniem oraz dobrą jakością robót. Powierzone zadanie zostało wykonane z należytą starannością i terminowo. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami i sztuką budowlaną.

Właściciel Jacek Ratasiewicz

IMAGO

Firma IMAGO potwierdza, że firma ARKAM, mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 prowadziła w latach 2015/2016 prace w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, TV użytkowej, teleinformatycznej, kontroli dostępu, instalacji odgromowej i uziemiającej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Szklarskiej Porębie ul. Waryńskiego oraz Świeradowie ul. Polna.

Firma ARKAM dała się poznać jako rzetelny wykonawca. Wszystkie prace zostały wykonane z dużą starannością i w ustalonym terminie.

Polecamy firmę ARKAM jako solidnego i odpowiedzialnego wykonawcę.

Mirosław Janisz

MARCOL Sp. z o.o.

Firma MARCOL udziela referencji firmie ARKAM, mającej siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 jako rzetelnemu wykonawcy.

Firma ARKAM w okresie od czerwca 2016 r. do lipca 2016 r. realizowała prace polegające na wykonaniu robót słaboprądowych polegających na wykonaniu instalacji SAP wraz z oddymianiem i zainstalowaniem centrali pogodowej w obiekcie hotelowym przy ul. Matuszewskiego 1 w Polanicy Zdrój.

Wszystkie powierzone do realizacji prace zostały wykonane poprawnie, z zachowaniem wszystkich warunków umowy. Firma zaprezentowała się jako solidny wykonawca, sprawny organizacyjnie i skuteczny w działaniu. Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami i sztuką budowlaną.

Prezes zarządu Edyta Ciroch

JB s.c.

Firma JB udziela referencji firmie ARKAM, mającej siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 jako rzetelnemu wykonawcy.

Firma ARKAM w okresie od marca 2015 r. do lutego 2016 r. realizowała prace polegające na kompleksowym wykonaniu instalacji elektrycznych silno i niskoprądowych w budynku wielorodzinnym w Jeleniej Górze przy os. Robotniczym.

Wszystkie powierzone do realizacji prace zostały wykonane poprawnie, z zachowaniem wszystkich warunków umowy. Firma zaprezentowała się jako solidny wykonawca, sprawny organizacyjnie i skuteczny w działaniu. Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami i sztuką budowlaną.

Henryk Jaskólski

Zakład Budowlany Henryk Jaskólski

 

Firma Zakład Budowlany Henryk Jaskólski potwierdza, że firma ARKAM, mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 była w latach 2015-2016 wykonawcą prac polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych silno i niskoprądowych w budynku wielorodzinnym S 17 (96 mieszkań) we Wrocławiu przy ul. Magellana. Prace obejmowały wykonanie następujących instalacji i systemów: instalacja elektryczna w całym budynku, instalacja automatyki wentylacji, instalacja detekcji CO, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja oświetlenia zewnętrznego - oświetlenie terenu, podgrzewanie wjazdów.

Firma ARKAM w/w prace wykonała terminowo i bez wad. Jakość i sprawność wykonania robót potwierdza wysokie kwalifikacje pracowników firmy. Kierownictwo firmy wychodziło naprzeciw wszystkim propozycjom i sugestiom Inwestora, a ich wiedza, doświadczenie i znajomość najnowszych rozwiązań technicznych pozwala śmiało polecić ta firmę jako wykonawcę tego typu zadań.

Henryk Jaskólski

Jelenia Struga MEDICAL SPA sp.z o.o.

Jelenia Struga MEDICAL SPA sp.z o.o. potwierdza, że firma ARKAM, mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 wykonywała na obiekcie hotelowym Jelenia Struga MEDICAL SPA w Kowarach oraz sztolniach turystycznych należących do obiektu prace polegające na: montażu i modernizacji instalacji elektrycznej, modernizacji, dostawie i montażu urządzeń systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, instalacji TV, instalacji systemu SSWiN i kontroli dostępu, modernizacji sieci teleinformatycznej, montażu opraw oświetleniowych i rozdzielni elektrycznych.

W trakcie realizowanych prac firma ARKAM wykazała się fachowością, zaangażowaniem oraz dobrą jakością robót. Powierzone zadanie zostało wykonane z należytą starannością i terminowo. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami i sztuką budowlaną.

Dyrektor Sylwia Pagacz

Korporacja BUDONIS Spółka z o.o. Spółka Jawna

Korporacja BUDONIS Spółka z o.o. Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Towarowej 9 w Kępnie potwierdza, że Firma ARKAM mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 była wykonawcą zadania polegającego na wykonaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Jaśkiewicza 12 oraz w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 położonych w Lwówku Śląskim.
W skład robót elektrycznych wchodziło między innymi:

 • Montaż nowych opraw oświetleniowych i łączników,
 • Podłączenie suszarek elektrycznych do rąk oraz wentylatorów uruchamianych wraz z oświetleniem,
 • Rozbudowa istniejącej instalacji sieci strukturalnej w dodatkowe punkty sieciowe, montaż torów światłowodowych,
 • Montaż centralnego urządzenia UPS,
 • Montaż kamer telewizji przemysłowej na poszczególnych kondygnacjach budynku,
 • Dostosowanie instalacji oświetleniowej do nowego układu ścian i funkcji
  pomieszczeń,
 • Wykonanie okablowania w przyjaznym pokoju przesłuchań oraz montaż systemu
  nagrywania przebiegu rozpraw.

Całość robót została wykonana na czynnym obiekcie w okresie od dnia 15.11.2017r.
do dnia 21.12.2017r.

W trakcie realizacji powyższych prac firma ARKAM wykazała się rzetelnością wykonania, a powierzone zadanie zostało wykonane terminowo. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami i sztuką budowlaną.

Współwłaściciel Maria Boguś

"DEK-POL" Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe D. BIENIAS, J. STYPINSKI Sp.J.

"DEK - POL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE D. BIENIAS, J. STYPINSKI Sp.J. potwierdza, że Firma ARKAM, mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 była wykonawcą zadania polegającego na dostawie i montażu opraw oświetlenia w budynku Przedszkola nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Chopina.

Całość robót została wykonana w okresie od czerwca 2018r. do sierpnia 2018r.

Wszystkie powierzone do realizacji prace zostały wykonane poprawnie, z zachowaniem wszystkich warunków umowy. Firma zaprezentowała się jako solidny wykonawca, sprawny organizacyjnie i skuteczny w działaniu. Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z obowiązującą technologia, przepisami i sztuka budowlaną.

 

Właściciel Dariusz Bienias

SOWIA DOLINA Sp. J., B. Bronicka - Jaskólska, H. JASKÓLSKI

SOWIA DOLINA Sp. J., B. BRONICKA-JASKÓLSKA, H. JASKÓLSKI potwierdza, że Firma ARKAM, mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 była generalnym wykonawcą zadania polegającego na wykonaniu kompleksowej instalacji elektrycznej:

 • instalacja oświetlenia podstawowego, ozdobnego i awaryjnego,
 • instalacji gniazd wtykowych,
  instalacji zasilania urządzeń technologicznych,
 • montażu rozdzielnic elektrycznych,
 • systemu TV,
 • nagłośnienia obiektu,
 • okablowania do systemu SAP i oddymiania oraz zasilania innych urządzeń,

na inwestycji „SOWIA DOLINA" w budynku wielorodzinnym A2 w Karpaczu przy ul. Wilczej 9. Całość robót została wykonana w okresie od dnia 08.06.2017r. do dnia 24.12.2019r.

W trakcie realizacji powyższych prac firma ARKAM wykazała się rzetelnością wykonania, dobra jakością prac, a powierzone zadanie zostało wykonane terminowo. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami i sztuką budowlaną.

Jaskólska Barbara

Firma Budowlana ”Śliwiński” S.C.

FIRMA BUDOWLANA ”ŚLIWIŃSKI” S.C. JAN I GRZEGORZ ŚLIWIŃSCY mająca siedzibę przy ul. Rubinowej 8 w Jeleniej Górze potwierdza, że Firma ARKAM, mająca siedzibę w jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza  15a/6 była wykonawcą zadania polegającego na wykonaniu instalacji elektrycznej silno i niskoprądowej oraz systemu SAP w budynku parafialnym, parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze - Cieplicach w ramach realizowanego projektu pn: "Projekt przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowa Budynku Parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze - Cieplicach na Centrum Aktywności Lokalnej "Na Szlaku Cysterskim".

Całość robót została wykonana w okresie od lutego 2019r. do października 2019r. 

W trakcie realizacji powyższych prac firma ARKAM wykazała się rzetelnością wykonania, a powierzone zadanie zostało wykonane terminowo. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami i sztuką budowlaną.

 

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "AGAT" W Jeleniej Górze

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” poświadcza, że firma ARKAM mająca siedzibę w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15a/6 była wykonawcą zadania polegającego na:

 1. Dostosowanie obiektu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sanatorium uzdrowiskowego ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji „agat" w jeleniej górze przy ul. Cervi 14  - do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.
 2. W zakresie etapu ii: 
 •  instalacja hydrantowa
 • dźwiękowy system ostrzegawczy [dso]
 • wymiana zewnętrznej stalowej witryny na witrynę z pcv-wz1

Całość robót została wykonana w okresie 25.VI.2020r. - 5.VIII.2020r.

Wszystkie powierzone do realizacji prace zostały wykonane terminowo, z wysoką starannością i jakością z zachowaniem wszystkich warunków umowy. Firma zaprezentowała się jako solidny, sprawny organizacyjnie i skuteczny w działaniu wykonawca. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami i sztuką budowlaną.